Archiwum kategorii: Badania

Prace badawcze

W październiku 2011 r. rozpoczęte zostały prace polegające na opracowaniu 5 raportów cząstkowych w zespole prof. dr hab. Pawła Starosty.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Prace badawcze

We wrześniu 2011 r. opracowany został raport cząstkowy z badań nad dynamiką i wzorami powiązań pomiędzy instytucjami.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Prace badawcze

We wrześniu 2011 r. zakończone zostały wywiady pogłębione nad kapitałem ludzkim i społecznym województwa łódzkiego.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Prace badawcze

We wrześniu 2011 r. pozytywnie zostały ocenione raporty cząstkowe z badania zespołu prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Prace badawcze

W sierpniu 2011 r. rozpoczęte zostały prace polegające na opracowaniu 8 raportów cząstkowych w zespole prof. dr hab. Janusza Świerkockiego.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Prace badawcze

W styczniu 2011 r. rozpoczęto doskonalenie instrumentów badawczych po pilotażu. Od lutego 2011 r. do II kwartału 2011 r. prowadzone będzie badanie w formie wywiadów eksperckich w ramach modułu III.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Prace badawcze

W styczniu 2011 r. rozpoczęto proces digitalizacji danych z badania ankietowego w ramach modułu II.

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze

Badanie – moduł II

2 grudnia 2010 roku zakończyło się badanie kwestionariuszowe w ramach modułu II.

Opublikowano Badania | Comments Off on Badanie – moduł II

Badanie ankietowe

W dniu 29 października 2010 roku została podpisana umowa z firmą ARC Rynek i Opinia z siedzibą w Warszawie na realizację badań kwestionariuszowych w Module II w ramach projektu „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego” współfinansowanego ze … Czytaj dalej

Opublikowano Badania | Comments Off on Badanie ankietowe

Prace badawcze

W październiku 2010 r. w ramach modułu I realizowanego projektu zebrano informacje od członków zespołu badawczego o rodzaju danych statystycznych, które powinny znaleźć się w bazie szeregów czasowych niezbędnych do przygotowania raportów. Zebrane dane statystyczne są niezbędne do przygotowania bazy … Czytaj dalej

Opublikowano Badania | Comments Off on Prace badawcze