Zespoły badawcze

Zespoły badawcze w ramach projektu „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Moduł I Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
zespół badawczy w składzie:
prof. zw dr. hab. Eugeniusz Kwiatkowski – koordynator modułu I
prof. zw. dr hab. Anna Krajewska
prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
dr Paweł Kubiak
dr Leszek Kucharski
dr Aleksandra Rogut
dr Paweł Kaczorowski
mgr Sylwia Roszkowska

Moduł II Katedra Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego
zespół badawczy w składzie:
prof. dr hab. Paweł Starosta – koordynator modułu II
prof. dr hab. Ewa Malinowska
prof. dr hab. Ewa Rokicka
dr Paweł Daniłowicz
dr Agnieszka Michalska-Żyła
mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula
mgr Emilia Garncarek
mgr Kamil Brzeziński
mgr Katarzyna Lach
mgr Wojciech Woźniak
mgr Bartłomiej Przybylski

Moduł III Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego
zespół badawczy w składzie:
prof. dr hab. Janusz Świerkocki – koordynator modułu III
dr Agnieszka Dorożyńska
dr Małgorzata Misiak
dr Bogdan Buczkowski
dr Tomasz Dorożyński
dr Wojciech Urbaniak

Możliwość komentowania jest wyłączona.