Wyniki badań

Moduł I

W ramach zespołu badawczego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Eugeniusza
Kwiatkowskiego opracowane zostały następujące raporty cząstkowe:

Pełne raporty Streszczenia w j. polskim Streszczenia w j. angielskim

  Niedopasowania na rynku pracy w wojewodztwie łódzkim w zakresie zawodów (1,4 MiB, 1 055 hits)

  Niedopasowania na rynku pracy... - streszczenie (80,8 KiB, 1 110 hits)

  Niedopasowania na rynku pracy... - streszczenie (ang.) (36,3 KiB, 640 hits)

  Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w woj. łódzkim w latach 2001-2009 (1,5 MiB, 1 122 hits)

  Poziom oraz struktura sektorowa... - streszczenie (89,3 KiB, 1 127 hits)

  Poziom oraz struktura sektorowa... - streszczenie (ang.) (42,3 KiB, 720 hits)

  Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa popytu na pracę w woj. łódzkim i jego powiatach w latach 1999-2009 (3,3 MiB, 2 665 hits)

  Poziom ... - streszczenie (86,0 KiB, 1 098 hits)

  Poziom ... - streszczenie (ang.) (34,8 KiB, 721 hits)

  Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na prace w woj. łódzkim na lata 2011-2016 (2,4 MiB, 1 117 hits)

  Prognoza scenariuszowa ... - streszczenie (82,4 KiB, 909 hits)

  Prognoza scenariuszowa ... - streszczenie (ang.) (33,0 KiB, 709 hits)

  Prognoza wielkosci i struktury podaży pracy w woj. łódzkim na lata 2012-2015 (2,7 MiB, 1 532 hits)

  Prognoza wielkosci... - streszczenie (83,3 KiB, 1 099 hits)

  Prognoza wielkosci... - streszczenie (ang.) (32,2 KiB, 782 hits)

  Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy w województwie łódzkim i jego powiatach (2,4 MiB, 3 579 hits)

  Równość kobiet i mężczyzn ... - streszczenie (85,9 KiB, 1 219 hits)

  Równość kobiet i mężczyzn ... - streszczenie (ang.) (33,3 KiB, 749 hits)

  Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w woj. łódzkim (2,0 MiB, 3 014 hits)

  Samozatrudnienie jako... - streszczenie (87,2 KiB, 1 261 hits)

  Samozatrudnienie jako... - streszczenie (ang.) (30,1 KiB, 747 hits)

  Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w woj. łódzkim (3,5 MiB, 6 256 hits)

  Zróżnicowanie poziomu ... - streszczenie (82,0 KiB, 967 hits)

  Zróżnicowanie poziomu ... - streszczenie (ang.) (31,5 KiB, 879 hits)

Moduł 2

W ramach zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Starosty opracowane zostały następujące raporty cząstkowe:

Pełne raporty Streszczenia w j. polskim Streszczenia w j. angielskim

  Kapitał ludzki i społeczny woj. łódzkiego - stan obecny (4,0 MiB, 3 129 hits)

  Raport Kapitał ludzki i społeczny województwa łódzkiego - stan obecny (160,9 KiB, 1 819 hits)

  Raport Kapitał ludzki i społeczny województwa łódzkiego - stan obecny (j. angielski) (147,8 KiB, 1 034 hits)

  Kapitał ludzki i społeczny w instytucjach i organizacjach woj. łódzkiego (4,1 MiB, 1 780 hits)

  Kapitał ludzki i społeczny w instytucjach i organizacjach woj. łódzkiego (j. angielski) (50,7 KiB, 799 hits)

  Kapitał ludzki i społeczny regionu łódzkiego - raport z badań ankietowych na reprezentatywnej próbie mieszkańców woj. łódzkiego (8,8 MiB, 2 001 hits)

  Kapitał ludzki i społeczny regionu łódzkiego (8,8 MiB, 1 020 hits)

  Kapitał ludzki mieszkańców regionu łódzkiego - wyniki badania jakościowego (3,8 MiB, 1 388 hits)

  Kapitał społeczny mieszkańców regionu łódzkiego - wyniki badania jakościowego (2,9 MiB, 1 756 hits)

  Kobiety i mężczyźni na rynku pracy w województwie łódzkim (1,3 MiB, 2 436 hits)

  Równość szans na rynku pracy i w życiu społecznym w województwie łódzkim (1,1 MiB, 1 328 hits)

  Zangażowanie obywatelskie a wzrost gospodarczy (1,5 MiB, 1 571 hits)

Moduł 3

W ramach zespołu badawczego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Janusza Świerkockiego opracowane zostały następujące raporty cząstkowe:

Pełne raporty Streszczenia

  Ocena systemu wdrażania funduszy strukturalnych w województwie łódzkim (1,5 MiB, 3 683 hits)

  Rola funduszy strukturalnych UE w promocji zatrudnienia (3,1 MiB, 7 275 hits)

  Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju instytucji edukacyjnych w regionie łódzkim (2,1 MiB, 2 164 hits)

  Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw (2,5 MiB, 10 013 hits)

  Uwarunkowania sytuacji społeczno-gospodarczej polskich regionów (2,3 MiB, 3 495 hits)

  Wpływ funduszy strukturalnych UE na infrastrukturę społeczną (2,4 MiB, 1 549 hits)

  Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w regionie łódzkim (2,2 MiB, 9 817 hits)

  Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w łódzkiem na tle innych regionów (7,5 MiB, 3 663 hits)

Możliwość komentowania jest wyłączona.